Definition of better

Common misspellings:
 • bettery (0.1%)
 • betteer (0.5%)
 • beteer (0.5%)
 • beetr (0.2%)
 • vetter (0.0%)
 • beatter (0.0%)
 • beeter (5.3%)
 • bettwe (0.2%)
 • bettetr (0.0%)
 • bester (0.2%)
 • betrter (0.0%)
 • beter (51.4%)
 • betterl (0.0%)
 • ebtter (0.3%)
 • nbetter (0.0%)
 • btter (4.6%)
 • belter (0.0%)
 • begtter (0.0%)
 • betyter (0.3%)
 • beetter (0.8%)
 • bettr (2.5%)
 • bettet (0.3%)
 • bwtter (0.0%)
 • bettre (0.8%)
 • betten (0.2%)
 • bettere (0.8%)
 • bater (0.0%)
 • bebetter (0.0%)
 • betetr (3.4%)
 • bettert (0.0%)
 • metter (0.3%)
 • baetter (0.0%)
 • beteter (0.0%)
 • abetter (0.6%)
 • bertter (0.9%)
 • bteer (0.2%)
 • betta (0.1%)
 • ette (0.4%)
 • berter (0.0%)
 • bettewr (0.5%)
 • bbetter (0.0%)
 • bettter (13.6%)
 • betere (0.0%)
 • betterr (0.3%)
 • betther (0.5%)
 • bettrer (0.0%)
 • beterr (0.2%)
 • bettwer (0.2%)
 • bether (0.4%)
 • etter (1.3%)
 • bettwr (0.0%)
 • bettee (0.0%)
 • bettar (0.2%)
 • beder (0.1%)
 • bettern (0.4%)
 • bestter (0.0%)
Misspellings percentages are collected from over 15,411,110 spell check sessions on www.spellchecker.net from Jan 2010 - Jun 2012.