Definition of black

Common misspellings:
 • blackl (0.0%)
 • bloack (0.2%)
 • bleck (0.0%)
 • blaack (0.0%)
 • balck (57.3%)
 • blick (0.0%)
 • blac (3.3%)
 • blck (7.3%)
 • vlack (0.4%)
 • blalck (0.0%)
 • lblack (0.0%)
 • blacj (0.0%)
 • bluck (0.0%)
 • blacck (0.0%)
 • blacl (1.4%)
 • blach (0.8%)
 • blak (8.2%)
 • blanck (0.2%)
 • blcak (1.2%)
 • bleack (0.8%)
 • blask (0.0%)
 • blacke (0.4%)
 • blavk (0.0%)
 • blace (0.0%)
 • blaco (0.2%)
 • bllack (0.4%)
 • ablack (0.0%)
 • glack (0.0%)
 • blacvk (0.0%)
 • biack (0.0%)
 • baclk (0.0%)
 • blakck (0.0%)
 • plack (0.8%)
 • blkack (0.0%)
 • blakc (10.8%)
 • blacka (0.0%)
Misspellings percentages are collected from over 15,411,110 spell check sessions on www.spellchecker.net from Jan 2010 - Jun 2012.